Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten van ISTN

 1. Inschrijving voor deelname aan een bijeenkomst van ISTN vindt plaats via een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
 2. Inschrijving geeft nog geen recht op deelname, dit geldt met name voor de gratis bijeenkomsten. ISTN bepaalt wie er deel kunnen nemen wordt. Uiteraard wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Bij onvoldoende inschrijvingen gaat de bijeenkomst niet door. Of de bijeenkomst doorgaat wordt beoordeeld door ISTN.
 3. Na de inschrijving voor de bijeenkomst ontvangt de inschrijver een bevestiging van deelname (per e-mail) en indien van toepassing een factuur voor de deelnamekosten.
 4. Deze factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden.
 5. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het – in overleg – mogelijk dat de gereserveerde plaats kosteloos wordt ingenomen door een vervanger.
 6. Annulering van deelname bij betaalde bijeenkomsten is uitsluitend schriftelijk (per e-mail) mogelijk.
  Tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst zijn de annuleringskosten 25% van het totaalbedrag. Tot 2 weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50% van het totaalbedrag. Daarna zijn de volledige kosten van deelname verschuldigd.
 7. Annulering van deelname van gratis bijeenkomsten is uitsluitend schriftelijk (per e-mail) mogelijk.
  Er worden echter wel kosten voor u gemaakt.
  U kunt tot twee weken voor aanvang kosteloos annuleren.
  – Bij een annulering tussen twee weken en een week voor aanvang annuleren. wordt € 45,- excl. BTW aan organisatiekosten in rekening gebracht.
  Na deze tijd of bij no-show bent u € 95,- (exclusief BTW) verschuldigd aan organisatiekosten. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het – in overleg – mogelijk dat de gereserveerde plaats wordt ingenomen door een vervanger. U hoeft dan natuurlijk geen organisatiekosten te vergoeden.
 8. Indien een bijeenkomst door ISTN door een onvoorziene omstandigheden geannuleerd moet worden, ontvangen de ingeschreven vanzelfsprekend hun betaalde inschrijfgeld terug.
 9. Bij het niet doorgaan van een bijeenkomst kunt u ISTN niet aansprakelijk stellen voor deze gemiste bijeenkomst.
 10. Tot slot wordt van de deelnemer verwacht dat deze zich open opstelt en van zijn of haar zonnige kant laat zien.