Privacy Reglement voor Klanten

Privacy Reglement voor Klanten geldt voor iedereen die gebruik maakt van de diensten van ISTN.

  1. De door u verstrekte persoonsgegevens (waaronder naam, organisatie, adres, functie en e-mail) wordt opgenomen in een database ten behoeve van het gebruik door ISTN.
  2. ISTN gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WPB).
  3. De door u verstrekte gegevens zullen worden verwerkt ter uitvoering/promotie van de diensten van ISTN
  4. Uw gegevens kunnen gebruikt worden om u reclame toe te sturen waarvoor geldt dat dit enkel beperkt wordt tot reclame waarvan verwacht wordt dat deze voor u beroepsmatig interessant kan zijn.
  5. Indien bij de uitvoering van activiteiten van ISTN derden worden ingeschakeld (zoals kennispartners, sponsoren, adverteerders en e-commerce partners) worden voor de uitvoering/promotie van de diensten van ISTN uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekt.
  6. U kunt uw gegevens gemakkelijk wijzigen. Indien u uw gegevens wilt inzien en/of wijzigen, wanneer u één van onze producten niet meer wenst te ontvangen of wanneer u niet wenst dat ISTN uw gegevens aan derden verstrekt, dan kunt u dat mailen naar info@ISTN.nl. In geval van twijfel kan ISTN u in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door ISTN.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
  7. Beveiliging De gegevens die de klant aan ISTN.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.