ISTN helpt bij realiseren van Visie

Wouter Coenradie eigenaar van Ingenieursbureau Coenradie, vertelt enthousiast over de bijdrage van ISTN aan zijn business: “In 2010 formuleerde ik samen met Wim van Nunen (van Win-Win Marketing & Branding) de Visie 2020, voor ons landmeetkundig Ingenieursbureau. We hebben onze SW/OT en omgeving goed in beeld gebracht  en daarmee, op basis van mijn toekomstbeeld en ambities, een realistisch doel gesteld voor 2020. Dit is kernachtig samengevat als: ‘World-Class Surveying Solutions’, en verder uitgewerkt.” Zie ook: http://www.coenradie.nl/profiel/ 
“Vervolgens is deze op diverse manieren gecommuniceerd naar de medewerkers. Een van de dingen die we gedaan hebben is een lied gecomponeerd en geschreven, met daarbij een video-clip, waarin onze Visie, Waarden en doelstellingen tot uiting kwamen. Dat was een grote hit, maar we moesten meer doen. We moesten onze mensen uitrusten met de kennis en middelen om de gestelde doelen te helpen bereiken. Op gebied van training en begeleiding hebben Jef van Wingerden en Paul Rustige dit op zich genomen en onze mensen de bagage meegegeven die ze nodig hadden om de doelen te bereiken. Inmiddels zijn we bijna halverwege en ben ik heel tevreden met hetgeen we – ondanks de moeilijke economische omstandigheden – bereikt hebben, mede dankzij ISTN.”

Ingenieursbureau Coenradie bv