Deze ogenschijnlijke simpele vraag is echt niet zo simpel te beantwoorden! Als ik deze vraag aan iemand stelde, viel erna vaak een lange stilte en zag ik de persoon fronsen. Oeps, even nadenken dus. Het viel me ook op dat mensen makkelijker benoemen wat ze doen dan wat het doel daarvan is.

Maar als je afvraagt waarom je een bepaalde activiteit doet binnen je functie, komt het doel boven water. Als het goed is althans! Als dat niet zo is, heb je helemaal een uitdaging. Daarop kom ik in een komende post op terug!

De meeste functies kennen meerdere doelstellingen. Handig is dan om het hoofddoel en de subdoelstellingen te benoemen. Klinkt makkelijk, totdat je aan de vertrouwde SMART-theorie denkt.  Het valt niet altijd mee om je doelstellingen Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden te definiëren. Door je doelstellingen wel SMART te definiëren neemt de kans dat je jouw doel gaat bereiken enorm toe. Dat je überhaupt weet wat het doel van je functie is, zorgt vast en zeker ook voor meer kans op succes!

Wat is het doel van jouw functie?