Algemene voorwaarden deelname trainingen van ISTN

  1. Inschrijving voor deelname aan een training van ISTN vindt plaats via een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
  2. Inschrijving geeft jou nog geen recht op deelname. ISTN bepaalt wie er deel kunnen nemen wordt. Uiteraard wordt je hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Of de training doorgaat wordt beoordeeld door ISTN.
  3. Na de inschrijving voor de training ontvangt je een automatische bevestiging van inschrijving en daarna een persoonlijke uitnodiging en een factuur voor de deelnamekosten (trainingsfee).
  4. Deze factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden.
  5. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het – in overleg – mogelijk dat de gereserveerde plaats kosteloos wordt ingenomen door een vervanger.
  6. Annulering van deelname bij bijeenkomsten is uitsluitend schriftelijk (per e-mail) mogelijk. Tot 4 weken voor aanvang van de training zijn de annuleringskosten 25% van het totaalbedrag. Tot 2 weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50% van het totaalbedrag. Daarna zijn de volledige kosten van deelname verschuldigd.
  7. Indien een bijeenkomst door ISTN door een onvoorziene omstandigheden geannuleerd moet worden, ontvangt je jouw betaalde trainingsfee natuurlijk terug.
  8. Bij het niet doorgaan van een training kan je ISTN niet aansprakelijk stellen voor deze gemiste training.
  9. Tot slot wordt van jou verwacht dat je je open opstelt en van je zonnige kant laat zien!

Voorwaarden deelname trainingen ISTN 2020/2021