Competentiemeting van jouw team

Overweeg je om de competenties van jouw team te laten vaststellen? Dat maakt het managen veel makkelijker! Hoe kan je immers zonder inzicht in hun competenties, jouw teamleden managen op een wijze die echt hen past?

Welke van de onderstaande voordelen vind jij het belangrijkste?

De voordelen van inzicht in de competenties:

Snel inzetbaar, snel te realiseren

Plan van aanpak:

In een kennismakingsgesprek met jou, presenteren wij de Me.-meting. We maken dan afspraken over de vertrouwelijkheid en bespreken de communicatie met jouw personeel. Wij adviseren je hierover. Samen met jou maken we een geschikte planning voor het traject.

1. Persoonlijke intake (gesprek 1,5 uur)

Elke medewerker krijgt een persoonlijke intake. Tijdens dit gesprek vindt de Me.-meting plaats en worden de competenties in kaart gebracht. Vervolgens wordt aan de hand van dit competentiemodel een persoonlijk competentieprofiel geformuleerd. Het competentieprofiel maakt kerncompetenties en ontwikkelpunten inzichtelijk. De uitkomsten van de Me.-meting worden persoonlijk teruggekoppeld. Daarbij wordt ingegaan op kerncompetenties en -kwaliteiten, persoonlijke ontwikkelpunten, allergieën en aangeleerd (aangepast) gedrag.

2. Persoonlijk rapport

De medewerker ontvangt tijdens een tweede gesprek een persoonlijk rapportage. De medewerker kan indien er nog onduidelijkheden zijn, of vragen naar aanleiding van de meting zijn, direct stellen aan de competentiecoach. Indien de medewerker akkoord gaat, ontvangt jij ook een exemplaar van de rapportage. Onze ervaring is dat nagenoeg elke medewerker akkoord geeft, omdat de rapporten duidelijkheid geven en geen oordeel goed of fout.

3. Teamrapportage

Je ontvangt de individuele rapportages en de teamrapportage tijdens een persoonlijke bespreking. Eventeel kan er na deze afspraak een ontwikkelplan geschreven worden. Ook kunnen er persoonlijke coachingstrajecten ingezet worden om ontwikkeling in gang te zetten.

4. Teamsessie(‘s)

Het teamprofiel maakt goed zichtbaar waar de kracht van het team ligt, wat de mogelijke ontwikkelpunten zijn en waar het team competenties te kort komt. Het teamprofiel wordt in een gezamenlijke workshop besproken, waarna samen met het team de huidige taak- en rolverdeling kan worden aangescherpt. Deze aanscherping houdt in dat de teamleden worden ingezet op de werkzaamheden waar ze goed in zijn en energie van krijgen. De openheid over elkaars talenten en kwetsbare krachten leidt vaak tot verrassende resultaten op het gebied van samenwerking. De onderlinge verschillen worden gewaardeerd en als kracht ingezet om het gezamenlijk resultaat te behalen. De volgende stap is het definiëren van het gezamenlijk doel en teamwaarden. Door dit in een teamsessie gezamenlijk vast te stellen, zal het team zich beter kunnen verbinden met het doel en teamwaarden. Dit in tegenstelling tot opgelegde doelen of kpi’s.

5. Bij werving nieuwe teamleden

Je kan de geselecteerde kandidaten snel laten testen, zodat je weet of ze aan het gewenste competentieprofiel voldoen.

Het instrument

Voor de metingen van de teamleden wordt gebruik gemaakt van de Me.-talentscan. De kracht van dit instrument is dat het met tekstkeuzes niet alleen het gedrag zichtbaar maakt, maar ook de onbewuste drijfveren (natuurlijke aanleg) op basis van afbeeldingen. Hierin is het instrument uniek! In de afbeelding zijn deze verbanden weergegeven. De Me.-talentenscan meet de werkelijke kerncompetenties en ontwikkelpunten.

De individuele Me.-talentenscans kunnen tot een teamprofiel worden gecumuleerd. Hierin wordt goed zichtbaar waar de kracht van het team ligt, wat de mogelijke ontwikkelpunten zijn en waar het team competenties te kort komt.

De Me.-talentenscan is gebaseerd op het gedachtegoed en ontwikkelingsmethodiek van de psychiater Prof. Dr. C.G. Jung. In de theorie van Jung staat het inzicht in het eigen functioneren centraal. Het individu leert zijn “Zelf” kennen, waardoor hij/zij zicht krijgt op zijn/haar persoonlijke projecties, competenties, ontwikkelgebieden én gedrag.

me-model, competentiemeting

Maak nu een vrijblijvende afspraak om persoonlijk te beleven wat Me-meting voor jou en jouw team kan betekenen.