Disclaimer

 1. Aansprakelijkheid

  Deze website van ISTN training & advies is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt. ISTN training & advies en zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur op de website en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website.

 2. Koppelingen

  Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn. Daardoor kan ISTN training & advies u aanvullende informatie verstrekken. ISTN training & advies en zijn medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met de website verbonden websites.

 3. Toepasselijk recht

  Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. ISTN training & advies heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer, d, de algemene voorwaarden voor het deelnemen aan bijeenkomsten van ISTN training & advies  en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze – op de website – zijn gepubliceerd.

 4. Auteursrecht

  De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van ISTN training & advies of de licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISTN training & advies.