Je wilt dieper inzicht in jouw talenten?

Slim! Inzicht in jouw competenties biedt jou immers grote voordelen.

Jouw voordelen op een rij:

De investering om jouw competenties professioneel te laten meten, valt je vast mee.

Het is immers een eenmalige investering waar je de rest van je leven profijt van hebt.

Competentierapport: 125
Rapportage-gesprek: 225

Totale investering slechts: 350

Deze genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Rapportage-gesprek afhankelijk regio persoonlijk of via Skype/Zoom/Teams.

Plan van aanpak:

1. Persoonlijke intake (gesprek 1,5 uur)

Je krijgt een persoonlijke intake. Tijdens dit gesprek vindt de Me.-meting plaats en worden jouw competenties in kaart gebracht. Vervolgens wordt aan de hand van dit competentiemodel een persoonlijk competentieprofiel geformuleerd. Het competentieprofiel maakt kerncompetenties en ontwikkelpunten inzichtelijk. De uitkomsten van de Me.-meting worden direct persoonlijk teruggekoppeld. Daarbij wordt ingegaan op kerncompetenties en -kwaliteiten, persoonlijke ontwikkelpunten, allergieën en aangeleerd (aangepast) gedrag.

2. Persoonlijk rapport

Je ontvangt een persoonlijk rapportage. Je kan indien er nog onduidelijkheden zijn, telefonisch vragen stellen aan de competentiecoach. Indien gewenst kun je een vervolgafspraak maken en eventueel met de coach een coachingsvraag formuleren en een vervolgtraject afspreken.

Talentscan Me. individueel

Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de Me.-talentscan. De kracht van dit instrument is dat het met tekstkeuzes niet alleen het gedrag zichtbaar maakt, maar ook de onbewuste drijfveren (natuurlijke aanleg) op basis van afbeeldingen. Hierin is het instrument uniek! In de afbeelding zijn deze verbanden weergegeven.

De Me.-talentenscan meet jouw werkelijke kerncompetenties en ontwikkelpunten.

De Me.-talentenscan is gebaseerd op het gedachtegoed en ontwikkelingsmethodiek van de psychiater Prof. Dr. C.G. Jung. In de theorie van Jung staat het inzicht in het eigen functioneren centraal. Het individu leert zijn “Zelf” kennen, waardoor hij/zij zicht krijgt op zijn/haar persoonlijke projecties, competenties, ontwikkelgebieden én gedrag.

me-model, competentiemeting

Maak nu een vrijblijvende afspraak om persoonlijk te beleven wat Me-meting voor u kan betekenen.