U wilt dieper inzicht in uw talenten?

Slim van u! Inzicht in uw eigen competenties biedt u immers grote voordelen.

Uw voordelen op een rij:

De investering om uw competenties professioneel te laten meten, valt u vast mee.

Het is immers een eenmalige investering waar u de rest van uw leven profijt van hebt.

Competentierapport: 125
Rapportage-gesprek: 225

Totale investering slechts: 350

Deze genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Rapportage-gesprek afhankelijk regio persoonlijk of via Skype.

Plan van aanpak:

1. Persoonlijke intake (gesprek 1,5 uur)

U krijgt een persoonlijke intake. Tijdens dit gesprek vindt de Me.-meting plaats en worden uw competenties in kaart gebracht. Vervolgens wordt aan de hand van dit competentiemodel een persoonlijk competentieprofiel geformuleerd. Het competentieprofiel maakt kerncompetenties en ontwikkelpunten inzichtelijk. De uitkomsten van de Me.-meting worden direct persoonlijk teruggekoppeld. Daarbij wordt ingegaan op kerncompetenties en -kwaliteiten, persoonlijke ontwikkelpunten, allergieën en aangeleerd (aangepast) gedrag.

2. Persoonlijk rapport

U ontvangt een persoonlijk rapportage. U kunt indien er nog onduidelijkheden zijn, telefonisch vragen stellen aan de competentiecoach. Indien gewenst kunt u een vervolgafspraak maken en eventueel met de coach een coachingsvraag formuleren en een vervolgtraject afspreken.

Talentscan Me. individueel

Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de Me.-talentscan. De kracht van dit instrument is dat het met tekstkeuzes niet alleen het gedrag zichtbaar maakt, maar ook de onbewuste drijfveren (natuurlijke aanleg) op basis van afbeeldingen. Hierin is het instrument uniek! In de afbeelding zijn deze verbanden weergegeven.

De Me.-talentenscan meet uw werkelijke kerncompetenties en ontwikkelpunten.

De Me.-talentenscan is gebaseerd op het gedachtegoed en ontwikkelingsmethodiek van de psychiater Prof. Dr. C.G. Jung. In de theorie van Jung staat het inzicht in het eigen functioneren centraal. Het individu leert zijn “Zelf” kennen, waardoor hij zicht krijgt op zijn persoonlijke projecties, competenties, ontwikkelgebieden én gedrag.

me-model, competentiemeting

Maak nu een vrijblijvende afspraak om persoonlijk te beleven wat Me-meting voor u kan betekenen.

Kom in gesprek over competentiemeting!