Overtuigen: Eenheid. Eenheid is het zevende overtuigingsprincipe van Cialdine. Dit is pas in 2016 toegevoegd aan de zes andere principes die hij in 1984 beschreef. Eigenlijk raar dat dit principe later pas toegevoegd is omdat deze instinctieve behoefte ‘ergens bij te willen horen’ al ontstaan is in de prehistorie toen we in kleine groepen leefden. Eigenlijk leven we nog steeds in kleine groepen. We vinden ons zelf graag mondiaal maar zelfs in deze tijd bestaat de groep waarin we onze tijd grotendeels doorbrengen nog steeds uit mensen die op ons lijken. Er is een verband met het principe ‘sympathie’, ook dat komt voor uit het effect van bij een groep willen horen. We vinden mensen sympathiek die ons aandacht en respect geven, want dan voelen we ons veilig in de groep. Het principe eenheid leert ons dat wij ook graag moeite doen om bij onze eigen groep te horen. We willen onderdeel van een groep zijn, anders tellen we niet mee. We zijn dus ook bereid om iets voor een groep te doen. Sterker nog, als dit principe niet zou bestaan, dan bestonden er geen groepen. Denk eens aan alle samenwerkingsverbanden! Ik zie mijzelf niet als een verkoper die trainingen verkoopt, maar liever als onderdeel van een groep mensen (medewerkers van een bedrijf) die samen kijken hoe het beter kan. En met de overtuigingsprincipes van Cialdine kun je de klant daarvan ook zeker overtuigen!

Hoe maak jij je klant deelnemer aan jouw groep?

Succes in de verkoop!

Jef