Niet alleen bedrijven en organisaties gericht op verkoop zijn specialiteit van Jef, ook ik heb tijdens mijn opleiding tot Master SEN( onderwijs) veel profijt gehad van Jef zijn kwaliteiten. Tijdens mijn studie heb ik me vooral gericht op coaching, video-interactie begeleiding, intervisie en veranderingsprocessen. In gesprekken heeft Jef mij vooral laten kijken naar mezelf. Hij is goed in staat je een spiegel voor te zetten die je tot nadenken zet, soms kan dat best confronterend zijn, maar het helpt je. Jef is heel rechtstreeks en draait niet om de feiten heen. Daarbij put hij over een groot arsenaal theoretische kennis. Enthousiast neemt hij ook de kennis mee die ik op mijn beurt heb ingebracht.
Naast het spiegelen is de kracht van Jef vooral Luisteren, Samenvatten en Doorvragen ( LSD), dit alles gepaard met een flinke dosis humor. Dit leidt tot zeer constructieve gesprekken. 
Zeer kritisch heeft Jef de stukken doorgelezen welke ik als toets moest maken. Door het stellen van vragen liet hij mij steeds komen tot de kern van mijn verhaal. Door zijn hulp heb ik geleerd teksten te compacten. Daarnaast heeft hij mij laten zien en ervaren hoe ik een heldere en doorgaande lijn in een tekst kan maken.

Lidewijn van Kuppevelt, Jenaplan Basisschool Rennevoirt