Tijdens de kennismaking met een medewerker waar ik tijdelijk de leidinggevende van was, vroeg ik hem wat het doel was van zijn functie. De medewerker wist wel de activiteiten te benoemen, maar niet het doel. Na enig nadenken wist de persoon ook het doel te benoemen. Waar had het ontbreken van kennis van de doelstelling toe geleid? Deze persoon werkte echt keihard! Enthousiast was hij bezig met maar liefst 32 activiteiten. Helaas bleek dat deze activiteiten geen enkele relatie hadden met het doel van zijn functie! De activiteiten waren goedbedoelde hand- en spandiensten voor collega’s die daardoor wat minder hoefden te doen en dat best prettig vonden. Ik vroeg hem om al deze activiteiten netjes te beëindigen (geef mij de schuld maar!) en zich op zijn eigen doelstelling te richten. “Je weet je doel, bedenk maar activiteiten die ervoor zorgen dat je je doelstelling bereikt.” Binnen enkele weken begonnen de nieuwe activiteiten bij te dragen aan het doel. En ook binnen enkele weken had de medewerker meer plezier in het werk en was trots op wat hij deed! Zo simpel kan het zijn. Maak maar eens een lijstje van jouw activiteiten en vraag je af:

“Hebben jouw activiteiten iets met het bereiken van de doelstelling van jouw functie te maken?”

Succes met je (verkoop)activiteiten!

Jef