Je toont oprechte interesse door goede passende vragen aan de klant te stellen. Die goede vragen kan jij stellen doordat jij je goed op het gesprek hebt voorbereid. Je toont ook oprechte interesse door goed naar de antwoorden te luisteren. Luisteren dus! Je kijkt de klant ook met regelmaat aan. Oogcontact! Je onderbreekt de klant niet. Je schrijft de antwoorden van de klant op. Aantekeningen maken! Je vraagt door! Je vat belangrijke zaken samen en vraagt wederom door. “Wat vindt u het belangrijkste?”, “Waarom vindt u dat het belangrijkste?”, etc.
Het samenvatten is eenvoudiger omdat je aantekeningen gemaakt hebt. Het aardige van aantekeningen maken is dat je automatisch ook je mond houdt. De klant is dan geneigd om uitgebreider te vertellen. Doordat jij zaken opschrijft, zal de klant ook serieuzer antwoord geven. De klant voelt zich serieuzer genomen!
Jouw oprechte interesse, zichtbaar in jouw houding, je vragen, serieus luisteren en geconcentreerd noteren, voelen voor de klant als een warm bad van aandacht! Daarmee bereik je dat de klant jou sympathiek gaat vinden en bereid is te luisteren naar jouw voorstellen.
Je kan de mate dat het gelukt is, afleiden uit je aantekeningen! Heb je een paar steekwoorden? Dan ben je weer zelf aan het kleppen geweest! Je zal het wel een leuk gesprek gevonden hebben, maar het is de vraag of de klant dat ook zo ervoer. Paar kantjes vol geschreven? Denk dat je dan heel veel van de klant weet en een heel goed gesprek gevoerd hebt!
Succes met het volschrijven van de A4’tjes!
Jef