Het onderzoek van Pam Mueller en Daniel Oppenheimer toonde aan dat studenten die aantekeningen met de hand maken, andere cognitieve functies gebruiken dan studenten die hun laptop gebruikten om aantekeningen te maken. Het handmatig uitschrijven heeft een positief effect op het leren. Schrijven gaat immers langzamer dan typen en je kan onmogelijk elk woord letterlijk overnemen. Om dit probleem op te lossen ga je luisteren, in je opnemen en samenvatten voordat je iets opschrijft. Dit helpt voor het verwerven van een beter begrip van de kern en dus essentie van de informatie. Als gevolg daar weer van onthoud je als je aantekeningen handmatig noteert de informatie voor een langere tijd dan als je het typt.