Selectieve perceptie is handig! Via onze zintuigen staan we in verbinding met de buitenwereld. Onze hersenen verwerken de beelden en geluiden die binnenkomen en dat doen ze op efficiënte wijze. Het is qua hoeveelheid informatie onmogelijk alles precies waar te nemen, dus selecteren we onze waarnemingen. Dit doen wij bewust en onbewust. Bewust maken wij keuzes waar we naar kijken en ons op focussen. Denk aan de zoekwoorden die je intypt in Google of nieuwssites of aan winkels die je bezoekt. Maar ook onbewust selecteren we! Je ziet van jouw favoriete merk auto veel meer auto’s rijden dan iemand die een andere voorkeur heeft. Je merkt dit fenomeen vooral bij merk- of typewisseling.
Als verkoper kun je effectief gebruik maken van dit fenomeen. Zorg ervoor dat het logo van de klant op jouw offertes staat, dit is het eerste wat de klant ziet. Zorg ervoor dat jouw gesprek en offerte aansluit bij het referentiekader van de klant door de taal van de klant te spreken. Gebruik de begrippen die een klant zelf ook gebruikt. Die herkent de klant dankzij selectieve perceptie! En het sluit nog mooi aan ook!